Home New

Welkom

De Belgische Stichting Regout a.s.b.l. (l’Association Familiale Regout a.s.b.l.) en de Nederlandse Stichting Regout zijn zuster organisaties. Zij verenigen gezamenlijk de afstammelingen van Petrus Regout (1801-1878). Van alle afstammelingen woont ongeveer 90% in België of Nederland. De zuster organisaties worden in praktijk als één organisatie bestuurd. De Belgische Stichting is lid van de “Fédération Belge des Associations de Famille”.

Bij de oprichting van onze familie stichting in 1991 speelde het internet nog niet de dominante rol die het nu in onze samenleving inneemt. Veel van onze doelstellingen zijn in het verleden dan ook gerealiseerd middels gedrukte informatievoorziening zoals de Kroniek, de Nieuwsbrieven en een genealogie die in boekvorm werd uitgegeven.

op de site van de familie Regout

Dat zal geleidelijk aan gaan veranderen en uiteindelijk is het onze visie dat vrijwel alle informatie voorziening via deze vernieuwde website zal gaan plaats vinden.

De website is voor een gedeelte toegankelijk voor iedereen, maar een ander gedeelte zal alleen toegankelijk zijn voor familieleden. Hierin zullen gebeurtenissen, aankondigingen en verslagen van bijvoorbeeld familiebijeenkomsten die in de privésfeer liggen te vinden zijn.

John Regout
Stichting Regout / ASBL
Voorzitter

Petrus Laurentius Regout 1801-1878

Petrus Leonardus Regout (1765-1814) had een handel in aardewerk en huishoudelijke artikelen in de Nieuwstraat in Maastricht. Na zijn overlijden ging zoon Petrus Laurentius Regout (1801-1878) op 14-jarige leeftijd meewerken in de glas- en aardewerkwinkel. Aanvankelijk begaf zoon Petrus zich vooral in de groothandel. Daarbij betrok hij producten uit het nabij gelegen Luik en omgeving, waar de industriële revolutie al vroeg op gang was gekomen.

Onder de druk van het economische isolement waarin de stad gedurende de ruim drie jaar durende Blokkade van Maastricht na de Belgische Revolutie van 1830 verkeerde, wist Petrus Regout in korte tijd een succesvolle industrie op te richten. Hij was op velerlei terreinen actief in het economische, maatschappelijke en politieke verkeer. Petrus Regout wordt beschouwd als de grondlegger van de keramische industrie en een van de eerste ondernemers in Nederland.

color
https://www.regout.be/wp-content/themes/carbon/
https://www.regout.be/nl/
#ffffff
style5
paged
Loading posts...
/home/regout/domains/regout.be/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Vul je email hier in
on
off
nl