De doelstellingen van de stichting

Doelstellingen van de Stichting

Oorspronkelijk hebben de oprichters een stichting naar Nederlands recht opgericht. Vervolgens hebben ze daar ook de Belgische familieleden in willen verenigen. Al spoedig bleek dat het handig was om ook een Belgische Associatie op te richten. Dat is geschied in maart 1996.

De Nederlandse en de Belgische stichting werken samen als ware het één organisatie.

De doelstellingen van de Stichting Regout zijn:

1. Het bevorderen van de contacten tussen familieleden onderling

2. Het behoud van familiestukken en familiearchieven

3. De overdracht van familietradities aan de volgende generatie

4. Het stimuleren en organiseren van familiebijeenkomsten

5. Het bijhouden van de familiegenealogie en het onderzoek naar de herkomst van de familie

6. Het verwerven en / of beheren van reeds bestaande familiegraven, voor zover niemand anders daar zorg voor draagt.

7. Het bijstaan van familieleden in nood, al naar gelang de middelen dat toestaan.

De bedoeling is dat iedere tak door tenminste een persoon is vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Beide stichtingen hebben een gezamenlijke voorzitter.

Sinds de oprichting van de stichting zijn diverse activiteiten georganiseerd. Deze familiereunies onder meer in Vaeshartelt, Valdieu en in Sart Risbart zijn immer druk bezocht en een succes.

color
https://www.regout.be/wp-content/themes/carbon/
https://www.regout.be/nl/
#ffffff
style5
paged
Loading posts...
/home/regout/domains/regout.be/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Vul je email hier in
on
off
nl