Geschiedenis

De geschiedenis van de familie

Petrus Laurentius REGOUT

Maria Aldegonde HOEBERECHTS

De hieronder volgende chronologische opsomming beoogt de familie te plaatsen in de context van de opeenvolgende tijdperken. Belangrijke aanknopingspunten zijn cursief gedrukt.

1. …. – 1706. Carolus REGOUT

Vestigde zich eind XVII de eeuw in Maastricht in de Boschstraat.

Maastricht werd toen door Luik en de Nederlandse Staten Generaal gezamenlijk bestuurd.

 

2. 1705 – 1781. Petrus Carolus REGOUT

1713 – 1715 De verdragen van Utrecht maakten een einde aan de strijd tussen Frankrijk en de

Verenigde Provinciën. Einde van de Spaanse overheersing.

1729 Hij huwt Maria Vasseur en begint een “pijpenfabriek”.

1751 Vraagt steunmaatregelen aan ter bescherming van het bedrijf.

1764 Petrus Carolus wordt eigenaar van een aardewerk- en porselein zaak.

 

3. 1735 – 1784. Petrus Henricus REGOUT

1762 Hij huwt Maria Agnès van wie hij zich twee jaar later laat scheiden.

Maria Agnès begint samen met haar zuster Catherine een winkel in “aardewerk en porselein” in de Muntstraat.

1770 Petrus verkrijgt van de Prins Bisschop van Luik de toestemming om zijn “pijpenfabriek” naar Luik te verplaatsen.

4. 1765 – 1814. Petrus Leonardus Dominicus REGOUT

1762. De zuidelijke Nederlanden en Maastricht worden ingelijfd door Frankrijk.

1796. Petrus koopt voor 12.000 gulden het huis in de Nieuwstraat nr.5 Hij huurt het patent van meester pottenbakker en handelaar in glasproducten

1801. Hij trouwt met Maria Gertrudis Nijsten.

1802. In het Engelse parlement wordt de “Factory Bill” (fabriekswet) aangenomen die verbiedt kinderen onder de negen jaar te werk te stellen.

1814. Petrus Leonardus sterft als gevolg van een besmetting opgelopen bij het verplegen van Franse soldaten, slachtoffers van de cholera.

 

5. 23 maart 1801 Geboorte van Petrus Laurentius Dominicus REGOUT

Die wij Petrus I noemen en beschouwen als de grondlegger van de dynastie.

1815. Na de dood van zijn vader verlaat Petrus de school om zijn moeder te helpen haar winkelbedrijf te beheren.

1815. Bij het Verdrag van Wenen worden de Verenigde Provinciën uitgeroepen tot Koninkrijk der Nederlanden.

1815 – 1840. Koning Willem I van Oranje.

1818. Nationale enquête betreffende de armoede in Nederland. In de steden Maastricht en Amsterdam is één op de drie inwoners bedelaar.

1820. Petrus vestigt zich als zelfstandige.

1825. Petrus huwt Maria Aldegonda Hoeberecht.

1826. Petrus begint een slijperij van ruw kristal afkomstig van Vonèche en later ook van Val St. Lambert.

1827. De moeder van Petrus koopt een huis in de Boschstraat op nummer 1303. De slijperij wordt naar dit adres overgeplaatst.

1830. Belgische revolutie. Alle import uit België wordt verboden.

1833. De weduwe van Petrus Leonardus Regout en haar zoon krijgen vergunning om 10 ton aardewerk en porselein per schip naar het noorden van Holland te verschepen.

1834. De eerste stoommachine wordt aangekocht bij Cockerill.

1834. Samen met J. Lambriex en Thomas Regout wordt de “Spijkerfabiek” in het leven geroepen.

1835. Val St. Lambert weigert nog langer ruw kristal te leveren, dat nu wordt aangekocht bij Zoude in Namen.

1835. Petrus spant zich ervoor in de eerste spoorlijn tussen Maastricht en Aken op te zetten.

1835. Begin van de bouw van woningen voor zijn arbeiders

1840 – 1849. Koning Willem II

Petrus wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw. Petrus ontvangt van Willem II officieel de erkenning als wapenfabrikant. Tijdens het bezoek van de koning aan Maastricht wordt Petrus benoemd tot Commandant van de Erewacht.

1841. De koning bezoekt de fabriek en koopt er een kristallen dessertservies.

1842. Oprichting van de Harmonie der Verenigde Arbeiders.

1844. Petrus treedt toe als lid van de Maastrichtse Kamer van Koophandel en Industrie.

1845. Petrus wordt aandeelhouder en lid van de Commissie van Toezicht op de Spoorwegmaatschappij Maastricht – Aken.

1848. Officiële opening van de gasfabriek. Aanleg van een gasbuizennet in de stad

1849 – 1890. Koning Willem III.

1849. Tijdens een grote brand in de Stockstraat zijn de pompen van de stad defect. Daarom worden pompen ingezet van de fabriek van Regout. Petrus Regout wordt lid van de 1e Kamer der Staten Generaal.

1850. Petrus koopt Kasteel Vaeshartelt in Meerssen. Begonnen wordt met de productie van engels aardewerk.

1851. Start van een ziektekostenverzekering voor de glaswerkers.

1853. De fabriek telt 1000 werknemers.

1858. Eerste export van aardewerk naar Japan.

1864. Ingebruikneming van een woongebouw voor werknemers in de Antoniusstraat.

1867. Constructie van woonhuis in Maagdendries.

1868. Ingebruikneming van ” Loodwit Fabriek ” (zink).

1870. Zijn persoonlijke bezittingen worden ondergebracht in een NV. De dagelijkse werktijd wordt verminderd naar 10 uur en er werken geen kinderen meer onder de 12 jaar, een beslissing die vooruitloopt op de kinderwet van Houten die enkele jaren later wordt ingevoerd.

1871. Oprichting van een verzekering voor weduwen en wezen door Petrus.

1875. Petrus Regout en zijn echtgenote vieren hun gouden bruiloft op Vaeshartelt, samen met zijn werknemers.

18 février 1878, overlijden van Petrus Regout. Zijn echtenote overlijdt later in hetzelfde jaar op 14 november.

1879. Petrus Regout et Cie wordt N.V. De Sphinx.

color
https://www.regout.be/wp-content/themes/carbon/
https://www.regout.be/nl/
#ffffff
style5
paged
Loading posts...
/home/regout/domains/regout.be/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Vul je email hier in
on
off
nl