Panelen Sint Servaas

“Deken F.X.Rutten van de St. Servaas in Maastricht werd in 1862 geïnstalleerd door bisschop Paredis. Tijdens zijn eerste kerkbestuursvergadering bepaalde Rutten dat de Servaaskerk grondig gerestaureerd diende te worden. Architect Pierre Cuypers werd met die taak belast. Gedurende bijna 30 jaar werd aan de Sint Servaaskerk gewerkt  en zij onderging een complete metamorfose. Rutten was een estheet die net als Cuypers cum suis, de neogotische kunst zag als hét middel om het geestelijk leven te bevorderen. Hij overlegde geregeld met Cuypers en had tevens het toezicht op de dagelijkse werkzaamheden als deze afwezig was, hetgeen geregeld voorkwam.

Niet alleen het uiterlijk maar ook het interieur van de kerk onderging ingrijpende veranderingen. Als kinderen van hun tijd hadden Rutten en Cuypers weinig waardering voor de barok. De barokke altaren werden dan ook uit de kerk verwijders en vervangen door fraaie neogotische exemplaren. De kerk werd beschilderd, zoals zij in de Middeleeuwen uitgezien zou kunnen hebben. Tevens werden alle vensters voorzien van gebrandschilderde ramen.

De restauratie van het kerkgebouw werd grotendeels betaald door de Nederlandse Staat, maar de financiering van het nieuwe interieur kwam voor het grootste deel neer op de parochie. Zoveel geld had deze niet, maar Rutten stond op goede voet met de voorname families in de stad. Zij stelden er een eer in om een altaar, kruiswegstatie of raam te financieren. Petrus Regout, op dat moment de rijkste man van Limburg, ging daarbij voorop.”

Bij een opruiming van de zolders van de Sint Servaas stuitte het bestuur van de kerk op drie losse panelen met de afbeeldingen van de heiligen Thomas, Servatius en Petrus. Op de andere zijde is een doorlopende voorstelling van een processie met Petrus Regout, geknield als stichter, met het familiewapen. Het vermoeden bestaat dat deze panelen als voorbeeld hebben gediend voor de bovengenoemde gebrandschilderde ramen.

Het bestuur van de kerk heeft de panelen in voortdurende bruikleen gegeven aan de Stichting Regout. Het bestuur van de familie Stichting is de kerk daarvoor zeer erkentelijk.

Comments are closed.